Pendaftaran Keanggotaan Baru

Syarat-syarat permohonan & arahan

  1. Permohonan keanggotaan dibuka hanya kepada warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas.
  2. Setiap butiran di bawah hendaklah diisi dengan lengkap. Permohonan anda tidak akan diproses jika sekiranya butiran yang diberikan tidak lengkap.
  3. Majlis Pimpinan Pusat berhak mengambil sebarang keputusan atas mana-mana permohonan pendaftaran keanggotaan dan keputusan itu adalah muktamad.

Butiran PeribadiButiran Pendidikan & Bidang PerkerjaanAktiviti yang ingin disertai (pilih yang berkenaan) *Cabang & Ranting yang ingin disertaiJenis KeanggotaanAkuan Pemohon


  1. Saya seorang warganegara Malaysia.
  2. Saya akan mematuhi dan menjunjung segala dasar, peraturan dan tindakan yang ditetapkan KEADILAN.
  3. Segala butiran yang diberikan oleh saya di atas adalah benar.